Työnjako on selkeä; lähihoitajille kuuluu avustavat tehtävät ja sairaanhoitajat tekevät päivittäiset medikaaliset toimenpiteet. Sairaanhoitajan opastamana mittasin potilaiden verensokerin, verenpaineen, hoidin syviä haavoja, annoin insuliinia ja käärin jalkoihin tukisiteet. Lähihoitajien kanssa ohjasimme ja tuimme asukkaita päivittäisissä askareissa.