Aloitin työharjoittelun sairaanhoitajien opastamana. Sairaalassa toisessa siivessä on päivystys ja toisessa siivessä hoitokoti muisti- ja syöpäsairaille. Neljässä osastolla asuu 20-24 asukasta / osasto. Osastolla on kaksi lähihoitajaa sekä sairaanhoitaja.